Topplistorna | Välj år | Ladda upp log | Priser - Diplom | Statistik | Regler | Hjälp | Kalender | Contestspalten | Logga in

Individuell statistik för SM6IQD

TävlingPeriodCallsignKlubbPoängQSOKlass
ARCK-CONTESTJanuariSM6IQDSK6AWLP
CQ-160-CWJanuariSM6IQDSK6AW227 151 LP
SSA-MT-SSBJanuariSM6IQDSK6AW111 37 LP
SSA-MT-CWJanuariSM6IQDSK6AW123 41 LP
HA-DXJanuariSM6IQDSK6AW75 50 LP
NAC-6MJanuariSM6IQDSK6AW29 19 LP
NRAU-BALTIC-CWJanuariSM6IQDSK6AW47 31 LP
NRAU-BALTIC-SSBJanuariSM6IQDSK6AW75 50 LP
NAC-10M-DIGJanuariSM6IQDSK6AWLP
NAC-10M-SSBJanuariSM6IQDSK6AWLP
NAC-10M-CWJanuariSM6IQDSK6AWLP
OK1WC-MEM-4FebruariSM6IQDSK6AW90 60 LP
CQ-160-SSBFebruariSM6IQDSK6AW54 36 LP
ARRL-DX-CWFebruariSM6IQDSK6AW152 101 LP
SSA-MT-CWFebruariSM6IQDSK6AW147 49 LP
SSA-MT-SSBFebruariSM6IQDSK6AW156 52 LP
CQ-WPX-RTTYFebruariSM6IQDSK6AW81 54 LP
NAC-6MFebruariSM6IQDSK6AW18 12 LP
EUDXCFebruariSM6IQDSK6AW54 36 LP
AM-TESTFebruariSM6IQDSK6AW21 14 LP
NAC-10M-DIGFebruariSM6IQDSK6AW11 LP
NAC-10M-FMFebruariSM6IQDSK6AWLP
NAC-10M-SSBFebruariSM6IQDSK6AWLP
NAC-10M-CWFebruariSM6IQDSK6AWLP
NAC-OPEN-6MMarsSM6IQDSK6AWLP
CQ-WPX-SSBMarsSM6IQDSK6AW303 202 LP
SSA-MT-SSBMarsSM6IQDSK6AW159 53 LP
SSA-MT-CWMarsSM6IQDSK6AW171 57 LP
NAC-6MMarsSM6IQDSK6AW32 21 LP
NAC-10M-DIGMarsSM6IQDSK6AWLP
NAC-10M-FMMarsSM6IQDSK6AWLP
NAC-10M-SSBMarsSM6IQDSK6AWLP
NAC-10M-CWMarsSM6IQDSK6AWLP
50MHZ-OPENAprilSM6IQDSK6AWLP
SSA-MT-CWAprilSM6IQDSK6AW114 38 LP
SSA-MT-SSBAprilSM6IQDSK6AW141 47 LP
NAC-6MAprilSM6IQDSK6AW24 16 LP
JIDX-CWAprilSM6IQDSK6AW11 LP
NAC-10M-DIGAprilSM6IQDSK6AWLP
NAC-10M-FMAprilSM6IQDSK6AWHP
NAC-10M-SSBAprilSM6IQDSK6AWLP
NAC-10M-CWAprilSM6IQDSK6AWLP
SSA-MT-SSBMajSM6IQDSK6AW132 44 LP
SSA-MT-CWMajSM6IQDSK6AW147 49 LP
SL-TEST-CWMajSM6IQDSK6AW21 14 LP
NAC-6MMajSM6IQDSK6AW30 20 LP
NAC-10M-DIGMajSM6IQDSK6AWLP
NAC-10M-FMMajSM6IQDSK6AWLP
NAC-10M-SSBMajSM6IQDSK6AWLP
NAC-10M-CWMajSM6IQDSK6AW11 LP
Total:   2.8621.434