Topplistorna | Välj år | Ladda upp log | Diplom & Priser | Statistik | Regler | Hjälp | Kalender | Contestspalten | Logga in

HJÄLP

Blir det någonting fel eller om du behöver assistans så finns vi på support-hfcup@ssa.se

TEST-NAMN
I HF-cupen försöker vi använda de testnamn som "industrin" använder.
De flesta loggprogram klarar att använda rätt namn, men ibland behöver man justera namnet.
I listan WA7BNM Cabrillo Names finns de allra flesta förekommande namn.
Kolla där om du behöver ändra!

I HF-cupen finns tävlingar som förekommer flera gånger per månad, t.ex testerna:
CW-OPS-CWT, ICWC-MST,  MINITEST, OK1WC-MEM, RCWC-4-SEASONS, m.fl.
I dessa fall lägger man till ett löpnummer för varje förekomst under månaden.
T.ex CW-OPS-CWT-8 för den 8:e testen under innevarande månad.

ATT LADDA UPP LOGGEN
När du laddar upp dina loggar kan det se ut ungefär såhär, se kommentarer till höger för beskrivning av fälten.All data ovan genereras från huvudet i loggfilen du laddar upp, med undantag av klubbtävlingen.
Om ingen giltig klubbsignal hittas i loggen kommer roboten att plocka ut den senast använda klubbsignalen
för anropssignalen som har använts i luften (SM3D i exemplet).

För ovanstående data har följande Cabrillo-log laddats upp:

START-OF-LOG: 2.0
CREATED-BY: Win-Test 3.27.1
CONTEST: SAC-SSB
CALLSIGN: SM3D
CATEGORY: MULTI-ONE ALL HIGH 
CLAIMED-SCORE: 309831
OPERATORS: SM3RAB & SM3WMU
CLUB: SK3CC
QSO: ...
...
QSO: ...
END-OF-LOG:

Cabrillo 2.0 och 3.0 fungerar bra, likaså standard STF-Filer för WAG/WAE och EDI-Filer för bl.a. NAC-28.


Om roboten hittar några konstigheter kommer den att säga till och be dig ändra dem i fälten, eller i få fall 
ändra dem direkt i loggfilen. Texten "Spara" ändras då till "Gå vidare - Förhandsgranska", lika om du justerar
någonting innan du sparar kommer data köras igenom en gång till och du måste trycka "Spara" på nästa skärm om
roboten har accepterat de nya värdena.

När allt är sparat och klart meddelar roboten att data har sparats för tävlingen och operatörerna.

----------
2022-09-13